-7%
Giá gốc là: 4.290.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-7%

Đèn led đường phố (Street light)

Đèn LED Đường Phố 300w TD14 SMD Module (TDLDD14-300)

Giá gốc là: 4.290.000₫.Giá hiện tại là: 4.000.000₫.
-11%

Đèn led đường phố (Street light)

Đèn LED Đường Phố 250w TD14 SMD Module (TDLDD14-250)

Giá gốc là: 3.590.000₫.Giá hiện tại là: 3.190.000₫.
-14%

Đèn led đường phố (Street light)

Đèn LED Đường Phố 200w TD14 SMD Module (TDLDD14-200)

Giá gốc là: 3.190.000₫.Giá hiện tại là: 2.750.000₫.
-15%

Đèn led đường phố (Street light)

Đèn LED Đường Phố 150w TD14 SMD Module (TDLDD14-150)

Giá gốc là: 2.690.000₫.Giá hiện tại là: 2.280.000₫.
-11%

Đèn led đường phố (Street light)

Đèn LED Đường Phố 100w TD14 SMD Module (TDLDD14-100)

Giá gốc là: 2.290.000₫.Giá hiện tại là: 2.040.000₫.
-19%

Đèn led đường phố (Street light)

Đèn LED Đường Phố 50w TD14 SMD Module (TDLDD14-50)

Giá gốc là: 2.100.000₫.Giá hiện tại là: 1.710.000₫.