Hiển thị tất cả 9 kết quả

-7%

Đèn pha led cầu cảng

Đèn pha led cẩu tháp 200w

2.700.000
-7%

Đèn pha chíp COB (Pha sân bóng)

Đèn cẩu tháp 200w rọi

2.700.000
-5%

Đèn pha led cầu cảng

Đèn pha led cẩu tháp 400w

4.167.000
-1%

Đèn pha chíp COB (Pha sân bóng)

Đèn cẩu tháp 400w rọi

4.167.000
-15%

Đèn pha chíp COB (Pha sân bóng)

Đèn cẩu tháp 300w rọi

4.167.000
-3%

Đèn pha led cầu cảng

Đèn pha led cẩu tháp 500w

4.929.000
-9%

Đèn pha chíp COB (Pha sân bóng)

Đèn cẩu tháp 500w rọi

4.929.000
-13%

Đèn pha chíp COB (Pha sân bóng)

Đèn cẩu tháp 600w rọi

5.160.000
-26%

Đèn pha led cầu cảng

Đèn pha led 1000w cầu cảng

9.349.500