-17%
1.570.000
-58%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Chống Sét Philips Done Đèn LED (CHONGSET)

340.000
-58%
340.000
-58%
340.000
-60%
240.000
-17%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Meanwell Đèn LED 200w (DPL-ELG-200-48A-3Y)

1.570.000
-17%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Meanwell Đèn LED 200w (DPL-ELG-200-36A-3Y)

1.570.000
-11%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Meanwell Đèn LED 150w (DPL-ELG-150-48A-3Y)

1.340.000
-11%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Meanwell Đèn LED 150w (DPL-ELG-150-36A-3Y)

1.340.000
-1%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Meanwell Đèn LED 100w (DPL-ELG-100-48A-3Y)

1.190.000
-1%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Meanwell Đèn LED 100w (DPL-ELG-100-36A-3Y)

1.190.000
-17%
-10%

Linh kiện sửa chữa đèn LED

Nguồn Đèn LED Done 200w (DPL-DL-200W4A2-MPA-H)

900.000
-12%
1.680.000
-12%
1.680.000
-29%
1.350.000
-23%
1.240.000
-17%
1.580.000
-29%
1.350.000
-18%
1.150.000