-9%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led highbay 80w UFO DONE

Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 2.010.000₫.
-9%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led highbay 100w UFO DONE

Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 2.010.000₫.
-13%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led highbay 120w UFO DONE

Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.440.000₫.
-10%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led highbay 150w UFO DONE

Original price was: 2.700.000₫.Current price is: 2.440.000₫.
-5%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led highbay 180w UFO DONE

Original price was: 3.100.000₫.Current price is: 2.930.000₫.
-2%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led highbay 200w UFO DONE

Original price was: 3.000.000₫.Current price is: 2.930.000₫.
-10%
Original price was: 1.050.000₫.Current price is: 940.000₫.
-9%
Original price was: 1.450.000₫.Current price is: 1.320.000₫.
-8%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-11%
Original price was: 2.250.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
-15%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.310.000₫.
-14%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.670.000₫.
-3%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 2.140.000₫.
-3%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 2.140.000₫.
-4%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 2.680.000₫.
-8%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 2.680.000₫.
-5%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà xưởng 80w DONE

Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
-9%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà xưởng 100w DONE

Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 2.000.000₫.
-27%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà xưởng 120w DONE

Original price was: 3.100.000₫.Current price is: 2.250.000₫.