-3%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà thi đấu 250w

3.060.000
-0%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà thi đấu 300w

3.790.000
-5%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà thi đấu 200w

2.180.000
-7%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà thi đấu 150w

1.810.000
-2%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà thi đấu 100w

1.490.000
-7%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn nhà thi đấu 50w

880.000

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng 100w UFO

1.400.000

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng 150w UFO

1.950.000

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng 200w UFO

2.200.000
-4%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng Philips 120w

2.440.000
-8%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng Philips 200w

2.930.000
-3%
1.790.000
-3%
1.790.000
-8%
2.030.000
-9%
2.500.000
-24%
2.350.000
-8%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led Highbay 150w

2.250.000
-8%
1.790.000
-8%
1.790.000
-12%
2.030.000