Tất cả bài viết: đèn highbay

Lựa chọn đèn led nhà xưởng theo diện tích
Lựa chọn đèn led nhà xưởng theo diện tích
Đăng ngày 16-04-2021 21:29:02

Lựa chọn đèn led nhà xưởng theo diện tích ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w


Đèn led highbay 200w UFO DONE
Đèn led highbay 200w UFO DONE

Đèn led highbay 200w UFO DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

3.500.000đ 2.300.000đ


Đèn led highbay 180w UFO DONE
Đèn led highbay 180w UFO DONE

Đèn led highbay 180w UFO DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

3.500.000đ 2.300.000đ


Đèn led highbay 150w UFO DONE
Đèn led highbay 150w UFO DONE

Đèn led highbay 150w UFO DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

2.900.000đ 2.050.000đ


Đèn led highbay 120w UFO DONE
Đèn led highbay 120w UFO DONE

Đèn led highbay 120w UFO DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

2.900.000đ 2.050.000đ


Đèn led highbay 100w UFO DONE
Đèn led highbay 100w UFO DONE

Đèn led highbay 100w UFO DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

2.200.000đ 1.550.000đ


Đèn led highbay 80w UFO DONE
Đèn led highbay 80w UFO DONE

Đèn led highbay 80w UFO DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

2.200.000đ 1.550.000đ


Đèn nhà xưởng 80w 100w 120w 150w 180w 200w
Đèn nhà xưởng 80w 100w 120w 150w 180w 200w

Đèn nhà xưởng 80w 100w 120w 150w 180w 200w ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

2.500.000đ


Đèn nhà xưởng 200w DONE
Đèn nhà xưởng 200w DONE

Đèn nhà xưởng 200w DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

2.500.000đ 2.300.000đ


Đèn nhà xưởng 180w DONE
Đèn nhà xưởng 180w DONE

Đèn nhà xưởng 180w DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

3.500.000đ 2.300.000đ


Đèn nhà xưởng 150w DONE
Đèn nhà xưởng 150w DONE

Đèn nhà xưởng 150w DONE ✅ Zalo 0986 474 671 – 0919931213 ✅ bảo hành 2- 3 năm – ✅Đèn chiếu sáng nhà xưởng highbay 50w 70w 80w 100w 120w 150w 180w 200w

3.100.000đ 2.050.000đ


Tất cả có 21 kết quả.

zalo
0986.474.671